Produkter

Sopnedkast

SopHia Matavfallsorteringssystem

SopHia Miljösystem erbjuder ett enkelt sätt att enkelt separera matavfall från restavfall via befintliga sopnedkast. Många väljer SopHia för att få högsta komfort och servicegrad i sin fastighet. Sopnedkast är byggda för avfall som slängs ofta, de har ventilation och är säkrade mot skadedjur. Alternativet kan innebära stängning av era befintliga sopnedkast och det kan ofta bli långt att gå till en gemensam uppsamlingsplats. Vill man i stället behålla sopnedkasten så passar SopHia Matavfallsorteringssystem utmärkt.

Så funkar det!

Öppna luckan, för spaken åt sidan och släng matavfallspåsen, som då faller på ena sidan av skiljeväggen. De vanliga soporna slänger man som vanligt utan att använda spaken, denna påse faller då på andra sidan skiljeväggen. I soprummet hamnar de två påsarna i var sin behållare. Lättare kan det inte bli.”

”Hur går vi vidare?”

Kontakta SopHia Miljösystem för en gratis besiktning av ert nuvarande system för att kontrollera möjligheterna att installera SopHia källsorteringssystem i just er fastighet!
Produkter

Lukt och Skadedjursprevention

Förbättra Luftmiljön i soprum, eliminera och förebygg dålig lukt och ohyra!

Med nya miljökrav ökar behovet av fräscha miljörum där de boende kan sortera sitt avfall effektivt! Dålig lukt, insekter och annan ohyra är ett problem. Ohyra sprider sjukdom samtidigt som de ytterligare bidrar till stanken i en ond spiral. Illaluktande utrymmen drar ner trivseln och värdet på fastigheten samtidigt som kostnaderna ökar med skadedjursbekämpning och sämre källsortering.
Vanligaste sättet att få bort den dåliga lukten är att eliminera källan, men i ett soprum så fylls detta ständigt på. Genom städning minskar lukten men för att kontinuerligt hålla borta stanken krävs löpande luktreducerande åtgärder. Tar man dessutom bort skadeinsekter, bakterier, mögel och annan ohyra så är förutsättningarna goda. 

EKO ion- För ett friskare inneklimat

EKOion är en luftrenare som eliminerar dålig lukt från soprum och miljörum genom jonisering av luften. EKOion medför inte några förhöjda nivåer av ozon som är skadligt att andas in och sbårt att andvända i trånga utrymmen där människor ska vistas. Ett betydligt skonsammare sätt med utmärkt resultat är att jonisera luften. Jonisering håller samma höga luktreducerande effekt men skapar en hälsosam luftmiljö för de boende och andra som vistas i de utrymmen där luktreducering är nödvändig. 
EKOion används även på andra ställen där luktreducering och hög luftkvalitet är nödvändig såsom inom fastighet, kontor och inom livsmedelsindustrin.
EKOion är en premiumprodukt som kraftigt sänker mängden skadliga partiklar i luften såsom damm och skadliga Mikroorganismer. En kraftig reducering av mängden oönskade mikroorganismer (så som mögelsporer, bakterier och virus) tar bort dålig lukt och med bättre luftkvalitet och mindre lukt reduceras även antalet skadedjur och insekter men framför allt ökar trivseln väsentligen. SopHia Miljösystem säljer, installerar och servar EKOion miljörumsaggregat samt tillhandahåller i mån av tillgänglighet låneaggregat för provperiod vid intresse.

Råttskrämmor och Insektsfångare

Gnagare tycker inte om ultraljud vilket däremot inte stör människor. Med professionella ultraljudsskrämmor jagas råttorna bort utan att skadas. För fastigheter med känd problematik med gnagare rekommenderas alltid en profesionell råttskrämma som komplement till övriga produkter eller självständigt.
Att snabbt och effektivt bli av med insekter är en förutsättning för att de inte skall reproduceras och öka i antal explosionsartat. Som ett komplement till övrig utrustning eller som självständig produkt är en effektiv insektsfångare ofta oumbärlig. 
SopHia levererar effektiva professionella insektsfångare  och råttskrämmor efter kundens behov.

Totalsanering, löpande grovstädning och kärltvätt samt ytrenovering

Ibland krävs en totalsanering och i vissa fall till och med en ytrenovering för att få bort ingrodd smuts och lukt. SopHia Miljösystem utför engångssanering, grovstädning och kärltvätt. Ett löpande abonnemang ger dock alltid bäst effekt och till ett lägre pris. 

Produkter

Miljörum och avfallsanläggningar

I en del fastigheter kan det vara svårt att veta vilket avfallsanläggning som passar bäst. Då hjälper SopHias erfarna konsulter till med at ta fram olika alternativ och hitta den bästa lösningen för just er fastighet.
SopHia erbjuder nybyggnation och ombyggnation av soprum för att möta framtidens regler för källsortering. Vi kallar desa källsorteringsrum för miljörum. Ett välorganiserat miljörum är förutsättningen för att sorteringen blir bekväm och kostnadseffektiv. Det finns stora pengar att spara genom en effektiv avfallssortering.
Produkter

Golv och väggar

SopHia hjälper till med sanering och renovering där vi tillsammans med kunden kommer fram till de material som lämpar sig bäst.

Illa omhändertagna soprum och miljörum är en sanitär olägenhet för såväl boende som för personal som hanterar ert avfall. Ett effektivt sätt att undvika ohyra och undvika illaluktande lokaler är att göra en sanering eller ytrenovering. Rena Golv och vägar som är lätta att underhålla är en förutsättning för att hygienen upprätthålls.

Produkter

Avfallskärl

SopHia tillhandahåller både nya kärl och begagnade avfallskärl i mån om tillgång.

Gamla slitna kärl innehåller repor och slitage av ytan som gör att smuts och bakterietillväxt bidrar till illaluktande utrymmen. Passa på att byta gamla slitna kärl eller beställ en kärltvätt till våren för att minska risken för stark bakterietillväxt till sommaren. Illa luktande kärl är inte bara en olägenhet för de boende men lockar till sig ohyra.