Konsultation

SopHia tillhandahåller en rad olika typer av konsultationer

Ett välorganiserat och effektivt källsorteringssystem gör att avfallshanteringen blir både billigare och bekvämare för de boende!

Ibland är det svårt att hålla sig uppdaterad om regler och lagar som omgärdar avfallshantering och källsortering. Även regler kring arbetsmiljö, trösklar, lås på dörrar och brandskydd ska man tänka på när ett miljörum eller soprum inreds eller byggs om. Soprum och miljörum är ofta klassade som brandceller och måste därför ha godkänd brandstandard.
Tillfredsställelse av våra kunder.
100%